Welkom

Wij hebben een vacature voor zomer 2021! Kijkt u snel verder op de website

Kindercentrum De Krentebloesem is een plek voor kinderen van 0-4 jaar. Wij werken met de antroposofische visie en zullen vanaf daar onze paden volgen. Bij de Krentebloesem zijn twee ruimtes waar wij met de kinderen zijn.

Dagopvang:

De Krentebloesem bestaat uit twee groepen: De Madeliefgroep beneden en de Jasmijngroep boven.
Onze ruimtes zijn ingericht voor kindjes van 0-4 jaar. De dagopvang is open van 8:00 tot 18:00. Hier is de ouder vrij om te kijken wat zij willen voor het kind. De pedagogisch medewerker zal altijd in goed overleg met de ouders zijn over het welzijn van het kind.

Kindercentrum de Krentebloesem biedt een plek voor kinderen van 0-4 jaar, waar zij zich geborgen, veilig, welkom en fijn voelen.

Wij proberen niet zozeer het kind aan te passen aan wat de maatschappij vraagt, maar met aandacht te kijken naar wat het kind te bieden heeft en op deze manier ons aan te passen aan de behoefte van het individuele kind. Hiermee helpen wij het kind zichzelf te laten ontdekken. Zich op een harmonische manier te ontwikkelen en uit te groeien tot mensen die hun eigen unieke bijdrage aan deze wereld kunnen en willen geven. Door gericht te zijn op de ontwikkeling van een gezonde wilsvorming, zal hij later, als volwassene, het doorzettingsvermogen bezitten om ook daadwerkelijk dat wat hij zich tot doel heeft gesteld, uit te voeren.

Door heel bewust de zintuiglijke omgeving van het kind vorm te geven, door het te omringen met mooie, goede en waarachtige dingen, kan het kind een basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor een positieve levenshouding. Plezier in het leven maakt het makkelijker open te staan voor anderen, en geeft je de kracht en de inventiviteit om creatief om te gaan met problemen.